Riešenie problémov s Amazon Fire TV

Wiki prispievaná študentmi' alt=

Wiki prispievaná študentmi

Na tejto wiki bol vytvorený úžasný tím študentov z nášho vzdelávacieho programu.

Fire TV sa nezapne

Nech robíte čokoľvek, nemôžete dostať zapnúť Fire TV.

Biela kontrolka nesvieti

Uistite sa, že je napájací kábel správne pripojený a úplne zasunutý do zadnej časti zariadenia.Poškodený napájací kábel

Ak sa váš Fire TV stále nezapne, môžete jednoducho poškodiť napájací kábel. Skontrolujte, či nie je šnúra opotrebovaná alebo roztrhnutá. Ak zistíte akékoľvek poškodenie napájacieho kábla, dalo by sa to ľahko vyriešiť výmenou napájacieho kábla.Na obrazovke nie je žiadny obraz

Na obrazovke televízora sa nezobrazuje žiadny obraz.čistenie nabíjacieho portu iphone alkoholom

Kábel HDMI je nesprávne pripojený

Uistite sa, že je kábel HDMI pripojený správne a na kábli sa nenachádzajú žiadne opotrebenia. Pamätajte, že kábel HDMI sa môže uvoľniť aj po pripojení k obrazovke.

Port HDMI televízora nefunguje

Ak problém stále pretrváva, skúste ho odpojiť a počkajte niekoľko sekúnd, potom znova pripojte kábel HDMI. Ak problém stále nie je vyriešený, môžete skúsiť pripojiť kábel HDMI k inému portu na obrazovke. Ak problém stále nebol vyriešený, možno budete chcieť vyskúšať iný kábel HDMI.

Bolo zvolené nesprávne rozlíšenie

Na diaľkovom ovládači Fire TV stlačte súčasne tlačidlá Hore a Dozadu na päť sekúnd. Zariadenie bude cyklovať cez možné rozlíšenia, od 1080p až do 480p. Ak vidíte správne rozlíšenie, vyberte možnosť Použiť aktuálne rozlíšenie.Port HDMI Fire Fire Amazon je poškodený alebo nefunkčný

Ak všetky vyššie uvedené kroky na riešenie problémov problém nevyriešili, port HDMI môže byť poškodený a je potrebné ho vymeniť.

Diaľkové ovládanie nefunguje

Diaľkové ovládanie nefunguje bez ohľadu na to, na čo kliknete.

platnosť novej správy mms na stiahnutie je 1 kB

Chybná batéria

Váš diaľkový ovládač môže jednoducho potrebovať nové batérie. Vymeňte staré batérie AAA za nové.

Amazon Fire TV nereaguje

Ak sú batérie vymenené a stále sa stretávate s rovnakým problémom, resetujte zariadenie, aby ste vylúčili skutočný problém so zariadením. Urobíte to tak, že odpojíte napájací kábel od systému Amazon Fire TV a pred opätovným pripojením k sieti počkáte niekoľko sekúnd.

Panel tlačidiel diaľkového ovládania je poškodený

Skontrolujte panel tlačidiel diaľkového ovládača, či nie je poškodený. ​​Takýto problém môže zabrániť správnemu fungovaniu diaľkového ovládača. V takom prípade vymeňte panel s tlačidlami.

Poškodená základná doska diaľkového ovládania

Ak ste prešli všetkými vyššie uvedenými krokmi a vaše zariadenie stále nefunguje, môžete naraziť na problém so základnou doskou, bude ho treba skontrolovať a vymeniť.

Pri káblovom pripojení nie je pripojenie na internet

Pri použití kábla sa internet nepripojí.

Ethernetový kábel nie je správne pripojený

Uistite sa, že je ethernetový kábel správne pripojený a či na ňom nie sú žiadne opotrebenia. Pamätajte, že ethernetový kábel sa môže uvoľniť aj po pripojení k televízoru Amazon Fire alebo modemu.

Smerovač nemá pripojenie na internet

Ak problém stále pretrváva, skúste odpojiť smerovač, počkajte niekoľko sekúnd a potom znova pripojte ethernetový kábel. Ak problém stále nie je vyriešený, môžete skúsiť skontrolovať prístup k internetu pomocou iného zariadenia.

Ethernetový port Amazon Fire TV je poškodený alebo nefunkčný

Ak všetky vyššie uvedené kroky na riešenie problémov problém nevyriešili, je možné, že je váš ethernetový port poškodený a je potrebné ho vymeniť.