Riešenie problémov so Samsung Galaxy S5

Snažím sa, aby moje volanie cez Wi-Fi fungovalo

Galaxy S5 sa nezapne

Váš telefón sa nespustí

Batéria nie je správne vložená

Vaša batéria môže pri vkladaní vyžadovať trochu väčšej sily, aby ste sa uistili, že všetky kolíky na batérii prichádzajú do kontaktu s telefónom. Bez správneho kontaktu nebude telefón napájaný.Batéria je vybitá

Aj keď sa telefón nepoužíva, usrkáva energiu čakajúcu na telefónne hovory alebo textové správy. Vaša batéria mohla zomrieť, možno to napraviť pomocou priloženého nabíjacieho kábla, príp vymeniť batériu za nabitú .Telefón je poškodený vodou

Aj keď je Galaxy S5 odolný voči vode, neznamená to, že by bol ponorený vo vode na dlhšiu dobu. Ak je na vnútornej strane obrazovky kondenzácia alebo hmla, je pravdepodobne telefón poškodený vodou a nebude fungovať.Telefón je fyzicky poškodený

Pád telefónu môže spôsobiť poškodenie vnútorných častí aj bez zjavného vonkajšieho poškodenia. Možno budete musieť vymeniť základnú dosku alebo obrazovku.

Fotoaparát Galaxy S5 nereaguje

Aplikácia fotoaparátu sa vypne alebo nefunguje

Vyskytla sa chyba s hlásením: „Varovanie: Fotoaparát zlyhal“

Toto vyskakovacie okno sa zobrazí a fotoaparát nebude fungovať. Zdá sa, že zatiaľ nie je k dispozícii žiadna oprava, ale spoločnosť Samsung si je vedomá tohto problému a je ochotná zariadenie vymeniť, ak nastane tento problém.Fotoaparát je pokazený

Fotoaparát telefónu môže byť poškodené alebo zlomené a bude pravdepodobne potrebné ich vymeniť.

Aplikácia fotoaparátu sa neočakávane zatvorí

Služby, na ktoré sa aplikácia fotoaparátu spolieha, sa môžu načítať príliš dlho alebo môžu prestať reagovať. Problém zvyčajne vyrieši reštart telefónu alebo môžete vyčistiť medzipamäť a údaje aplikácie fotoaparátu.

Aplikácia fotoaparátu zobrazuje prázdnu obrazovku

Fotoaparát telefónu zostáva prázdny alebo čierny. Skúste telefón vypnúť, vybrať z neho batériu a potom ho reštartovať. Môžete tiež vyskúšať zatvorenie aplikácií na pozadí alebo obnovenie továrenských nastavení. Pred obnovením továrenských nastavení si nezabudnite zálohovať dáta v telefóne.

Objektív fotoaparátu je prasknutý alebo poškriabaný

Budete musieť vymeniť fotoaparát.

Z reproduktora nevychádza žiadny zvuk

Galaxy S5 je zapnutý, ale cez reproduktory nevychádza žiadny zvuk

Telefón má nízku hlasitosť

Hlasitosť telefónu môže byť nízka alebo stlmená. Stlačte ovládač hlasitosti na bočnej strane zariadenia v oboch smeroch. Zobrazí sa prekrytie zobrazujúce aktuálnu úroveň hlasitosti a ikonu ozubeného kolieska. Stlačením ikony ozubeného kolieska sa zobrazia posuvníky hlasitosti pre Vyzváňací tón, Médiá, Upozornenia a Systém. Hlasitosť môže byť dostatočne nízka, aby ju nebolo počuť cez hluk pozadia.

Telefón je stlmený

Ak je ikonou zobrazenou v nastaveniach hlasitosti reproduktor, ktorý prechádza cez ňu, je pre túto položku stlmená hlasitosť. Posunutím posúvača zväčšite hlasitosť a už nebude vypnutý zvuk.

Slúchadlá sú zapojené

Ak sú slúchadlá pripojené k Galaxy S5, zvuk sa bude odosielať do slúchadiel, nie do reproduktora.

Telefón je poškodený vodou

Reproduktory v telefóne mohli byť poškodené vodou. Ak chcete skontrolovať, či je telefón poškodený vodou, vyberte batériu. Pod batériou je malý plastový štvorček, ktorý je zvyčajne biely, ak je červený, telefón bol poškodený vodou. Aj keď je Galaxy S5 odolný voči vode, nie je vodotesný a vyžaduje úplné uzavretie krytu slotu USB.

Reproduktor je pokazený

Reproduktor v telefóne nemusí fungovať. Skúste telefón vypnúť, vybrať a znovu vložiť batériu a reštartovať telefón. Možno bude potrebné vymeniť reproduktor.

V konektore pre slúchadlá je kúzlo telefónu

Ak máte kúzlo telefónu, ktoré sa pripája do konektora pre slúchadlá v telefóne, môže si telefón myslieť, že sú pripojené slúchadlá, a že nevysiela zvuk do reproduktorov. Odstráňte kúzlo a telefón bude prehrávať zvuk cez reproduktory.

moja kalkulačka ti 84 sa nezapne

Z pripojených slúchadiel nevychádza žiadny zvuk

Slúchadlá sú zapojené, ale neprehráva sa z nich zvuk

Telefón má nízku hlasitosť

Hlasitosť telefónu môže byť nízka alebo stlmená. Stlačte ovládač hlasitosti na bočnej strane zariadenia v oboch smeroch. Zobrazí sa prekrytie zobrazujúce aktuálnu úroveň hlasitosti a ikonu ozubeného kolieska. Stlačením ikony ozubeného kolieska sa zobrazia posuvníky hlasitosti pre Vyzváňací tón, Médiá, Upozornenia a Systém. Hlasitosť môže byť dostatočne nízka, aby ju nebolo počuť cez hluk pozadia.

Telefón je stlmený

Ak je ikona zobrazená v nastaveniach hlasitosti reproduktorom, ktorý prechádza cez ňu, pre túto položku je stlmená hlasitosť. Posunutím posúvača zväčšite hlasitosť a už nebude vypnutý zvuk.

Aplikácia nevydáva zvuk

Je možné, že aplikácia, ktorú používate, je zablokovaná alebo nepoužíva žiadny zvuk.

V konektore pre slúchadlá je prekážka

Port pre slúchadlá na telefóne je vždy odkrytý a mohol by sa v ňom zachytiť žmolky. To bude prekážať spojeniu medzi zástrčkou slúchadiel a zásuvkou. Fúkajte do portu pre slúchadlá alebo ho vyčistite stlačeným vzduchom.

Slúchadlá sú pokazené

Vaše slúchadlá môžu byť poškodené a je potrebné ich vymeniť.

Port pre slúchadlá je poškodený

Možno je poškodený port pre slúchadlá a je potrebné ho vymeniť.

Galaxy S5 sa nenabíja

Váš telefón je pripojený k nabíjačke, ale nebude sa nabíjať

Pripojený k portu USB 2.0 počítača

Galaxy S5 používa namiesto USB 2.0 nabíjací port USB 3.0. Ak sa telefón nabíja, keď je pripojený k počítaču a nemá port „USB 3.0 SuperSpeed“, potom sa zariadenie môže nabíjať pomalšie, ako keď je zapojené do steny.

Sieťová zásuvka je pokazená

Uistite sa, že sieťová zásuvka, do ktorej nabíjačku pripájate, funguje tak, že ňou nabíjate aj ďalšie zariadenia.

Nabíjačka je pokazená

Testovaním na inom telefóne s nabíjacím portom USB 3.0 sa ubezpečte, že je nabíjačka funkčná.

Batéria je vybitá

Batéria sa nemusí dať nabiť a bude treba vymeniť . Náhradnú batériu si môžete kúpiť od tretej strany alebo od spoločnosti Samsung.

Nabíjací port je poškodený

Nabíjací port USB môže byť poškodený a treba vymeniť .

SD karta nie je použiteľná v softvéri

SD karta je vložená, ale telefón k nej nemá prístup

SD karta nie je správne vložená

Ak váš Galaxy S5 nerozpozná, že je vaša pamäťová karta SD pripojená, vypnite telefón, vyberte batériu a skúste znova vložiť pamäťovú kartu . Pri opätovnom vložení pamäťovej karty sa uistite, že zlaté kontaktné kolíky smerujú dole.

SD karta nie je správne naformátovaná

Ak zariadenie po kontrole fyzického pripojenia nerozpozná vašu SD kartu, vložte ju do svojho počítača a naformátujte ju súborovým systémom FAT 32. Nezabudnite si zálohovať všetky údaje, ktoré na karte máte, pri formátovaní ich všetky stratíte.

Dotykový displej nereaguje

Displej funguje, ale nebude reagovať na dotyk

Obrazovka je špinavá

Vezmite handričku z mikrovlákna a utrite obrazovku čistou od vody alebo mastnoty. To môže narušiť rozpoznávanie dotykovej obrazovky.

Obrazovka je rozbitá

Bude treba vymeniť obrazovku.

Máš rukavice

Väčšina rukavíc bude rušiť snímače dotykovej obrazovky. Zložte všetok materiál zakrývajúci si ruky.

Dotykový displej bliká alebo bliká nazeleno

Displej bliká alebo bliká zelenou alebo žltou farbou

Obrazovka sa opotrebováva

Je známe, že displej AMOLED modelu S5 sa časom opotrebováva. Použitím vyššieho nastavenia jasu sa problém často zmierni, avšak jedinou skutočnou opravou je vymeňte obrazovku.

Pravdepodobne tieto problémy bude mať obrazovka vždy, keď zapnete alebo vypnete displej alebo po dostatočne dlhom odchode z dôvodu stmievania telefónu.

Anekdoticky, udržanie vyššieho jasu obrazovky skôr, ako sa vyskytnú problémy, pomôže predĺžiť životnosť obrazovky.

Zdá sa, že teplota ovplyvňuje aj anekdoticky. Čím je chladnejšie, tým viac bliká pri rovnakom jase.

Alternatívne riešenia:

  • Vypnite automatický jas a režim úspory energie, aby ste zvýšili jas.
  • Môže sa použiť aplikácia na stmievanie obrazovky od iného dodávateľa, napríklad Twilight. Funguje to tak, že samotná obrazovka je technicky na rovnakom hardvéri na rovnakej úrovni hardvéru.
  • Je možné nainštalovať vlastné jadro, ktoré zmení minimálny jas obrazovky na úroveň, na ktorej nebude blikať.
  • Niektorí používatelia údajne dosiahli úspech zapnutím nastavenia „Zakázať hardvérové ​​prekrytia“ v možnostiach pre vývojárov a čakaním až 5 hodín. Toto nie je vyskúšané a môže to mať vplyv na životnosť batérie.

Telefón nemôže volať

Telefón funguje normálne, ibaže nemôže telefonovať

Telefón je v režime lietadla

Uistite sa, že vaše zariadenie nie je v režime v lietadle.

Telefón nemá žiadnu službu

Skontrolujte, či má vaše zariadenie bunkový príjem tam, kde ste.

Telefón má zlé celulárne antény

Ak sa vám nedarí uskutočniť hovor ani po reštartovaní zariadenia a premiestnení na miesto, o ktorom je známe, že má celulárnu službu, bude pravdepodobne potrebné vymeniť základnú dosku alebo celulárne antény.