Riešenie problémov so Samsung Galaxy Note 8.0

Tablet má problém so zapnutím

Tablet sa buď nezapne vôbec, alebo má problémy s minulým spustením.

Tablet sa nenabíja

Ak sa tablet nezapne, existuje pravdepodobnosť vybitia batérie tabletu a je potrebné ho nabiť. Ak chcete tablet nabiť, zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky a zapojte konektor micro USB do zásuvky micro USB na tablete. Mala by sa rozsvietiť kontrolka, ktorá naznačuje, že sa tablet nabíja. Po niekoľkých hodinách by sa mala tableta dostatočne nabiť na použitie. Doporučené minimálne 60% nabitie.

samsung galaxy s6 edge sa nezapol

Chybné tlačidlo napájania

Ak je batéria tabletu nabitá alebo je tablet pripojený k sieťovej nabíjačke po dobu 2 hodín a zariadenie sa nezapne vypínač bude treba vymeniť.Je potrebné reštartovať systém BIOS

Systém BIOS zaisťuje spoluprácu čipov, portov a procesora. Ak by nastal problém s BIOSom, mohlo by to zabrániť správnemu zapnutiu tabletu. Tento problém je možné vyriešiť reštartovaním systému BIOS. Ak chcete reštartovať systém BIOS, najskôr úplne vypnite tablet. Potom, vyberte batériu z tabletu. Ďalej podržte tlačidlo napájania s stále vybratou batériou 60 sekúnd. Týmto spôsobom odčerpáte prúdy zo všetkých častí a reštartujete systém BIOS. Potom batériu znova zapojte a skontrolujte, či problém pretrváva.Posledné vydanie firmvéru alebo aktualizácie

V poslednej aktualizácii sa mohlo niečo pokaziť. Ak chcete tento problém vyriešiť, najskôr vypnite systém. Ďalej vstúpte do ponuky obnovenia systému podržaním tlačidiel na zvýšenie hlasitosti, domov a napájanie. V ponuke sa pohybujte pomocou tlačidiel hlasitosti. Najskôr vyskúšajte možnosť „reštartovať systém teraz“. Ak problém pretrváva, znova vstúpte do ponuky obnovenia systému. Tentokrát vyberte možnosť „vymazanie údajov / obnovenie továrenských nastavení“. Týmto sa tablet vráti do pôvodného stavu. To znamená, že všetky dáta v tablete budú stratené. Po dokončení tohto kroku skúste znova nainštalovať všetky aktualizácie.Tablet sa nebude nabíjať

Bez ohľadu na to, čo robíte, nemôžete svoj tablet nabiť.

Chybná nabíjačka

Ak sa pokúšate nabiť tablet pomocou počítača, rýchlosť nabíjania je veľmi nízka (10 hodín). Na riešenie problémov odporúčame použiť sieťovú zásuvku a nabíjačku dodanú s tabletom. Ak nabíjačka dodaná s tabletom nefunguje, vyskúšajte inú nabíjačku, ktorá je kompatibilná s vaším prístrojom. Prečítajte si dokumentáciu výrobcu dodávanú s nabíjačkou a uistite sa, že je kompatibilná s vaším prístrojom. Zariadenie sa nabíja, ak sa nad ikonou batérie v pravom hornom rohu displeja tabletu zobrazí blesk. Ak sa tablet stále nenabíja, skúste použiť iný kábel micro USB. Ak sa vaše zariadenie stále nenabíja, zapojte nabíjačku do inej sieťovej zásuvky.

Umiestnenie snímača pontiac grand prix o2 2004

Chybný port micro USB

Ak vaše zariadenie nerozpozná príjem energie prostredníctvom napájacieho kábla pripojeného k sieťovej zásuvke, bude pravdepodobne potrebné vymeniť nabíjací konektor USB. To, či prijíma energiu, zistíte podľa pravého horného rohu obrazovky, aby ste zistili, či sa nad ikonou batérie zobrazuje blesk. Najskôr vyskúšajte iný sieťový adaptér. Ak sa tablet stále nenabíja, skúste použiť iný kábel micro USB. Skúste ho zapojiť do inej sieťovej zásuvky. Ak sa pokúšate nabiť tablet pomocou počítača, rýchlosť nabíjania je veľmi nízka. Na riešenie problémov odporúčame použiť sieťovú zásuvku a nabíjačku dodanú s tabletom. Ak sa váš tablet stále nenabíja nabíjačka vo vašom prístroji je potrebné vymeniť.Po odpojení od napájania sa tablet vypne

Keď je tablet odpojený od sieťovej zásuvky, vypne sa.

Zlá batéria

Keď je zariadenie pripojené k sieťovej zásuvke pomocou nabíjačky dodanej s tabletom, skontrolujte, či sa nabíja. Tablet sa nabíja, ak sa nad ikonou batérie v pravom rohu displeja tabletu zobrazí blesk. Ďalej skontrolujte, či je batéria nabitá. Na domovskej obrazovke vyberte nastavenia a potom vyberte batériu. Ak batéria zobrazuje minimálne 5% a tablet sa po odpojení zo siete stále vypína, je potrebné ju vymeniť. Ak sa po 20 minútach nabíjania batéria nezobrazí na viac ako 5%, indikátor batériu je potrebné vymeniť .

Žiadny zvuk / skreslený zvuk z reproduktorov

Cez hlavné reproduktory nemáte žiadny zvuk, slabý zvuk alebo skreslený zvuk.

Stlmený zvuk

Na domovskej obrazovke vyberte položku Nastavenia, potom položku Zvuk, potom položku Hlasitosť a nastavte všetky tri posúvače (hudba, upozornenia a systém) do maximálnej polohy (napravo). Pokiaľ ste zo svojich reproduktorov nič nepočuli, keď ste nastavovali posúvače v poslednom kroku, oba svoje reproduktory je potrebné vymeniť .

Trosky v reproduktoroch

Skontrolujte, či v otvoroch reproduktorov nie sú cudzie zvyšky, ktoré by mohli po zvuku z reproduktorov pôsobiť aj žmolky. Reproduktory sú oválne otvory umiestnené v spodnej časti zariadenia na oboch stranách nabíjacej zástrčky. Ak sa v niektorom z nich nachádzajú nečistoty, odstráňte ich pomocou aerosólového čističa klávesnice. Ak máte tvrdohlavejšie zvyšky, môžete na ich odstránenie použiť malú hobby štetku alebo dokonca starú zubnú kefku.

Ak sú vo vašich reproduktoroch lepivé látky, nepoužívajte na ich čistenie žiadne tekutiny. Mohlo by to poškodiť reproduktory a mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Budete musieť zložiť zadný kryt, batériu a reproduktory vyčistiť otvory pre reproduktory.

2004 hondacord bezkľúčový vstupný akumulátor

Porucha reproduktorov

Ak vyššie uvedené kroky problém nevyriešili, je pravdepodobné, že bude potrebné vymeniť aspoň jeden z vašich reproduktorov. Ak máte nejaký zvuk, ale zdá sa byť skreslený, je dôležité zistiť, či je poškodený jeden alebo oba reproduktory. Pri prehrávaní obľúbenej skladby zakryte jeden palec jedným reproduktorom, ak skreslenie zmizne, zakrytý reproduktor je tým, ktorý zakričíte treba vymeniť .

Ak máte slabý zvuk, je pravdepodobné, že aspoň jeden z vašich reproduktorov zlyhal. Na domovskej obrazovke vyberte položku Nastavenia, potom položku Zvuk, potom položku Hlasitosť a nastavte všetky tri posúvače (hudba, upozornenia a systém) do maximálnej polohy (napravo). Ak je vaša hlasitosť stále príliš nízka, zakryte palcom jeden z reproduktorov, ak sa hlasitosť nezmení, zakrytý reproduktor je chybný a je potrebné ho vymeniť. Ak sa hlasitosť znížila a je veľmi slabá, je nekrytý reproduktor chybný a treba vymeniť .

Chybná obrazovka

„Vaša obrazovka je prasknutá, nereaguje alebo nič nezobrazuje.“

Obrazovka je prasknutá

Ak ste rozbili obrazovku, kvôli jej pádu alebo zasiahnutiu, musíte ju vymeniť. Pri výmene obrazovky postupujte podľa pokynov v tejto časti sprievodca .

Digitizér je pokazený

Ak vaše zariadenie nereaguje na váš dotyk ani na pero S Pen, digitalizátor nie je správne kalibrovaný alebo je pokazený. Najskôr skúste zariadenie kalibrovať. Ak prejdete do nastavení, existuje možnosť kalibrácie. Ak nemáte prístup k tejto možnosti alebo nemôžete dokončiť kalibráciu, digitalizátor je poškodený do tej miery, že to vyžaduje výmena .

Obrazovka LCD je slabá alebo je vybitá

Ak je vaše zariadenie slabo osvetlené, jas obrazovky môže byť nízky. Pokúšate sa zmeniť jas prechodom na nastavenie jasu. Ak to nefunguje alebo je vaša obrazovka úplne nefunkčná, musí to byť obrazovka LCD vymenený .

iphone 6 plus oprava prasknutej obrazovky

Žiadny zvuk / skreslený zvuk zo slúchadiel

Ak sú slúchadlá pevne zapojené v konektore pre slúchadlá, nemáte žiadny zvuk, slabý zvuk alebo zvuk je skreslený.

Chybný konektor pre slúchadlá

Ak vaše slúchadlá nerozpoznajú zvuk alebo majú skreslený zvuk z vášho zariadenia, keď sú správne zapojené do konektora pre slúchadlá, bude pravdepodobne potrebné vymeniť konektor pre slúchadlá v prístroji. To, či zo zariadenia prichádza zvuk, zistíte jednoduchým odpojením slúchadiel a zvýšením hlasitosti zariadenia. Ak zo zariadenia vychádza zvuk, aj keď sú slúchadlá odpojené, skúste inú sadu slúchadiel. Ak z tabletu stále nepočujete žiadny zvuk, konektor pre slúchadlá treba vymeniť.

Žiadna odpoveď z tlačidiel hlasitosti

Pri nastavovaní hlasitosti zariadenia nereaguje na zvuk.

Chybné tlačidlá hlasitosti

Ak stlačíte tlačidlá na nastavenie hlasitosti a prístroj nebude mať žiadnu odozvu, budete musieť skontrolovať, či skutočne nefungujú. Aby ste sa uistili, že nepracujú správne, stlačte každé tlačidlo pevne. Ak nedostanete žiadnu odpoveď, môžete cítiť, že sú tlačidlá stlačené, pri stlačení každého tlačidla cítiť, či dostanete odpoveď. Mali by ste cítiť solídne stlačenie aj tlačidlo, ktoré sa vracia do pôvodnej polohy. Ak stále nedostanete odpoveď, potom vaša tlačidlá hlasitosti treba vymeniť.