Roku 3 Troubleshooting

Wiki prispievaná študentmi' alt=

Wiki prispievaná študentmi

Na tejto wiki bol vytvorený úžasný tím študentov z nášho vzdelávacieho programu.Žiadne pripojenie Wifi

Vaše zariadenie Roku 3 sa nepripojuje k sieti Wi-Fi.

Nesprávne prihlasovacie údaje WiFi

Uistite sa, že sú prihlasovacie údaje do vašej siete správne.monitor stráca signál počítač zostáva zapnutý

WiFi mimo dosahu

Ak sa váš prehrávač Roku 3 nepripojí k sieti WiFi, je možné, že signál WiFi zo smerovača je mimo dosahu. Za účelom zosilnenia signálu presuňte router a Roku 3 tak, aby medzi nimi bolo menej objektov a stien. Mali by ste sa tiež vyhnúť umiestneniu smerovača do suterénu, do blízkosti okna alebo do blízkosti inej elektroniky, ktorá môže vyžarovať rušenie. Neumiestňujte zariadenie Roku 3 ani smerovač do uzavretých priestorov, ktoré môžu blokovať signál. Môžete tiež nasmerovať antény smerovača smerom k zariadeniu. Pre čo najspoľahlivejšie pripojenie môžete Roku 3 pripojiť priamo k routeru pomocou ethernetového kábla.Systém je potrebné reštartovať

Možno bude potrebné reštartovať smerovač aj prehrávač Roku 3. Odpojte obidve zariadenia a pred opätovným pripojením ich počkajte 5 sekúnd. Zopakujte nastavenie bezdrôtového pripojenia.Chybná adresa IP

Ak sa vaše zariadenie nedokáže pripojiť k sieti, skontrolujte nastavenie bezdrôtového pripojenia v nastaveniach IP. V časti Nastavenia prejdite na Wi-Fi a vyberte nastavenia siete. Ak je spôsob získania adresy IP nastavený na „manuálny“, zmeňte ho na „automatický“.

Nízka kvalita videa

Váš Roku 3 je pripojený k vysokorýchlostnému internetu, ale streamuje zlú kvalitu videa.

Slabé spojenie medzi Roku 3 a smerovačom

Ak chcete posilniť spojenie medzi vašim Roku 3 a smerovačom, premiestnite Roku 3 do vyššej oblasti alebo ďalej od iných zariadení, ktoré môžu rušiť pripojenie. Ak to nefunguje, aktualizujte firmvér smerovača. Ak to chcete urobiť, prečítajte si časť s názvom „Havarovanie aplikácií“.Rýchlosť širokopásmového pripojenia

Ak chcete zvýšiť rýchlosť svojho širokopásmového pripojenia, prestaňte používať akékoľvek ďalšie zariadenia pripojené k sieti, ktoré používa Roku 3.

ako otvoriť xbox 360 s

Diaľkové ovládanie nereaguje

Vaše zariadenie Roku 3 nereaguje na diaľkové ovládanie.

Je potrebné vymeniť batériu

Ak diaľkový ovládač nefunguje, je možné, že sú batérie v diaľkovom ovládači vybité alebo nefungujú dobre. Ak je to potrebné, vymeňte dve batérie AA tejto príručky a LED dióda na prednej strane diaľkového ovládača by mala blikať, ak funguje správne. Keď diaľkový ovládač opäť funguje, malo by sa na obrazovke zobraziť dialógové okno diaľkového párovania.

Problémy s párovaním

Možno bude potrebné skontrolovať, či je váš diaľkový ovládač spárovaný so zariadením Roku. Znova spárujte diaľkový ovládač so zariadením stlačením a podržaním čierneho párovacieho tlačidla v priehradke na batérie na 3 sekundy, kým nezačne blikať kontrolka LED a na obrazovke sa nezobrazí dialógové okno párovania.

Remote aj Roku je potrebné reštartovať

Možno budete musieť reštartovať vzdialené zariadenie aj zariadenie Roku 3, aby ste ich mohli spárovať. Odpojte napájací kábel zo zariadenia a počkajte 5 sekúnd, kým znova nezapnete napájanie. Po zapnutí obrazovky načítania Roku vyberte a znovu vložte batérie do diaľkového ovládača. Ďalej stlačte a podržte čierne párovacie tlačidlo v priehradke na batériu na 3 sekundy, kým sa zariadenie Roku naďalej naštartuje. Po dokončení skontrolujte, či diaľkový ovládač funguje.

Diaľkové ovládače musia byť vymazané

Je možné, že je potrebné diaľkové ovládanie vyčistiť a znova spárovať. Budete chcieť odstrániť kryt priehradky na batériu a odpojiť prehrávač Roku. Stlačte a podržte naraz tlačidlo A, B a čierne párovanie, až kým nezačne blikať kontrolka LED. LED dióda by mala bliknúť ešte trikrát, čo znamená, že diaľkový ovládač je vymazaný. Znova pripojte prehrávač Roku k napájaniu. Teraz stlačte a podržte fialové párovacie tlačidlo, kým LED dióda znovu nebliká, čo znamená, že diaľkový ovládač je spárovaný.

Zrútenie aplikácií

Aplikácia sa pri používaní náhodne zrúti alebo zastaví.

Bugged Application

Ak sa vaše aplikácie často rútia alebo mrznú, môže nastať problém s aplikáciou. Skúste zatvoriť aplikáciu, ktorú momentálne používate, a otvorte ďalšiu. Skontrolujte, či sa problém opakuje. Ak aj táto aplikácia zlyhá, skúste reštartovať zariadenie. Môžete to urobiť tak, že odpojíte zariadenie, počkáte niekoľko sekúnd a potom ho znova pripojíte.

ako skontrolovať, či je kondenzátor zlý

Firmvér Roku 3 je zastaraný

Váš Roku nemusí byť aktuálny, aby bol schopný získať nové aktualizácie vašich aplikácií. Ak to chcete vyriešiť, choďte na domovskú obrazovku a zadajte Nastavenia. V časti Nastavenia vyberte Systém, potom Aktualizácia systému a Skontrolovať. Ak je k dispozícii aktualizácia, použite ju a skontrolujte funkčnosť svojich aplikácií.

Aktualizácia chýb

Zariadenie Roku 3 sa neaktualizuje a na obrazovke sa zobrazí chybové hlásenie alebo kód.

Brána firewall blokuje pripojenie s aktualizačným serverom Roku 3

Ak sa váš Roku 3 neaktualizuje, možno budete musieť vypnúť bránu firewall. Ak to chcete urobiť, prihláste sa do nastavení smerovača. V prípade zariadení so systémom Windows to urobíte otvorením prehľadávača a pripojením k 192.168.1.1. Toto by malo byť predvolené nastavenie takmer pre všetky smerovače. Nájdite sekciu brány firewall. Kliknite na túto časť a vypnite bránu firewall.

Televízia nekomunikuje s aktualizačným serverom Roku 3

Televízor sa nemusí správne pripájať k aktualizačnému serveru Roku. Ak to chcete vyriešiť, môžete sa pripojiť na tajnú obrazovku a odtiaľ aktualizovať. Ak sa chcete dostať na tajnú obrazovku, pomocou diaľkového ovládača stlačte päťkrát tlačidlo Domov, trikrát rýchlo dopredu, dvakrát dozadu. Ďalej posuňte zobrazenie na položku „Aktualizovať softvér“ a kliknite na tlačidlo „OK“.

Kontrolka napájania sa nezapína

Môže byť sprevádzaný miernym bzučiacim zvukom so zapojeným napájaním

Môže to byť spôsobené tým, že sa napájacie vodiče LED dotýkajú RF antény

Potrebujete rozobrať Roku 3 a vybrať základnú dosku podľa sprievodcu iFixit. Potom sa uistite, že čierny kryt obsahujúci bielu LED napájania sedí vzpriamene a že zadný kolík LED sa nedotýka antény. Môžete odstrániť kryt indikátora napájania a preskúmať kolíky. Skúste zapojiť napájanie a uistite sa, že kolíky LED sú čisté.