Riešenie problémov s Altec Lansing BoomJacket

Wiki prispievaná študentmi' alt=

Wiki prispievaná študentmi

Na tejto wiki bol vytvorený úžasný tím študentov z nášho vzdelávacieho programu.

ako resetovať iphone 5

Táto stránka na riešenie problémov vám pomôže diagnostikovať problémy s Altec Lansing BoomJacket.

Reproduktor sa nezapne

Reproduktor nebude reagovať alebo nebude vykazovať známky zapnutia.Chybný napájací adaptér

Skontrolujte, či je napájací adaptér zapojený do zásuvky a či svieti indikátor nabíjania. Ak kontrolka nesvieti a adaptér je zapojený do elektrickej siete, je chybný alebo je reproduktor úplne nabitý. Zvážte zakúpenie náhradného adaptéra.Chybná batéria

Ak je napájací adaptér zapojený a kontrolka na adaptéri svieti, skontrolujte, či je adaptér pripojený k reproduktoru. Ak sa reproduktor napája iba vtedy, keď je pripojený adaptér, bez ohľadu na čas nabíjania, je batéria chybná. Vymeňte batériu.Sprievodca výmenou batérie Altec Lansing BoomJacket

Nefunkčné tlačidlo napájania

Ak je napájací adaptér zapojený a kontrolka na adaptéri svieti, skontrolujte, či je adaptér pripojený k reproduktoru. Ak sa reproduktor aj po pripojení napájacieho adaptéra nezapne, bez ohľadu na čas nabíjania, môže byť tlačidlo napájania chybné.

Sprievodca výmenou tlačidla napájania Altec Lansing BoomJacketReproduktor sa sám vypína

Reproduktor sa náhodne zapína alebo vypína bez toho, aby ste ho fyzicky zapínali a vypínali.

Nefunkčné tlačidlo napájania

Ak je napájací adaptér zapojený a kontrolka na adaptéri svieti, skontrolujte, či je adaptér pripojený k reproduktoru. Ak sa reproduktor aj po pripojení napájacieho adaptéra nezapne, bez ohľadu na čas nabíjania, môže byť tlačidlo napájania chybné.

Sprievodca výmenou tlačidla napájania Altec Lansing BoomJacket

Hlasitosť stúpa a klesá sama

Ak sa hlasitosť reproduktorov zmení bez prerušenia, zvýšením alebo znížením hlasitosti stlačte tlačidlo na tlačidle hlasitosti

Nefunkčné tlačidlo napájania / hlasitosti

Ak sa hlasitosť reproduktorov zmení bez toho, aby ste zvýšili alebo znížili hlasitosť stlačením tlačidla na tlačidle hlasitosti, môže byť tlačidlo napájania / hlasitosti chybné.

Sprievodca výmenou tlačidla napájania Altec Lansing BoomJacket

Zvuk je skreslený

Zvuk sa zapína a vypína alebo je veľmi škrabavo znejúci.

Voľný pomocný zdvihák

Vyskúšajte zvuk pomocou funkcie Bluetooth a potom ho vyskúšajte pomocou prídavného kábla. Ak je zvuk skreslený iba pri počúvaní pomocou prídavného kábla, môže byť chybný zvukový konektor alebo prídavný kábel. Zvuk, ktorý sa zapína a vypína, je často znakom uvoľneného zvukového konektora, preto sa uistite, či je zvukový konektor úplne zasunutý do reproduktora.

Zlé pripojenie Bluetooth

Konfliktný signál môže byť zodpovedný za problémy s pripojením. Zvážte vypnutie bezdrôtových zariadení v okolí a opätovné pripojenie zariadenia, ktoré používate. Ak problém pretrváva, bude pravdepodobne potrebné vymeniť dosku Bluetooth.

Sprievodca výmenou dosky Bluetooth Altec Lansing BoomJacket

Zvuk sa nebude prehrávať

Zvuk sa neprehrá, aj keď je reproduktor zapnutý.

Zlé pripojenie Bluetooth

Konfliktný signál môže byť zodpovedný za problémy s pripojením. Zvážte vypnutie bezdrôtových zariadení v okolí a opätovné pripojenie zariadenia, ktoré používate. Ak problém pretrváva, bude možno potrebné vymeniť dosku bluetooth.

Sprievodca výmenou dosky Bluetooth Altec Lansing BoomJacket

Voľný pomocný zdvihák

Vyskúšajte zvuk pomocou funkcie Bluetooth a potom ho vyskúšajte pomocou prídavného kábla. Ak je zvuk skreslený iba pri počúvaní pomocou prídavného kábla, môže byť chybný zvukový konektor alebo prídavný kábel. Zvuk, ktorý sa zapína a vypína, je často znakom uvoľneného zvukového konektora, preto sa uistite, či je zvukový konektor úplne zasunutý do reproduktora.

Nefunkčné tlačidlo napájania / hlasitosti

Ak sa hlasitosť reproduktorov zmení bez toho, aby ste zvýšili alebo znížili hlasitosť stlačením tlačidla na tlačidle hlasitosti, môže byť tlačidlo napájania / hlasitosti chybné.

Sprievodca výmenou tlačidla napájania Altec Lansing BoomJacket